Stel een vraag

Indien u een opmerking heeft of een vraag wilt stellen aan het bestuur dan kan dat op diverse manieren. Tijdens de live chat tijdens de digitale vergadering of vooraf middels een online formulier.

Ingediende vragen middels dit online formulier worden dan tijdens het ‘vragenrondje’ beantwoord. Schagen United is een transparante vereniging en alleen vragen waarvan de identiteit bekend is bij het bestuur worden formeel geregistreerd tijdens de ALV beantwoord en later in de notulen (verslag van de vergadering) opgenomen.

Je kunt online vragen indienen tot en met maandag 30 november 2020, 18:00 uur