HHR – wat is dat?

In het Huishoudelijk Reglement, kortweg HHR genoemd worden alle zaken geregeld die niet in de statuten van de vereniging zijn geregeld. In de statuten zijn de belangrijkste zaken geregeld zoals verantwoordelijkheden van bestuur maar ook van de leden. Wie heeft er stemrecht en hoe vindt de besluitvorming plaats.

De HHR is dus aanvullend op de statuten en wordt door de ALV, de ledenvergadering besloten. De HHR kan in tegenstelling tot de statuten worden aangepast maar de leden hebben daar invloed op tijdens de ALV

Welke zaken staan er zoal in de HHR?

  • Hoe is de vereniging georganiseerd (Organigram)
  • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de diverse commissies
  • Welke ‘soorten’ leden kennen wij
  • Diverse beleidsnotities zoals alcohol- en rookbeleid
  • Lief & leed beleid

Hier kunt u het complete HHR downloaden