Aanmelden

Via deze link of via de button onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor de online ledenvergadering. U ontvangt ruim van te voren een link in uw opgegeven emailadres waarop u kunt klikken om toegang te krijgen tot de online vergadering. We vragen u om uw video en microfoon uit te zetten zodat achtergrondgeluiden vanuit uw privé situatie de vergadering niet verstoren.

Waarom moet ik mij aanmelden?

Online vergaderen is nu eenmaal anders dan een fysiek overleg waar het bestuur kan vaststellen wie aanwezig zijn. De ALV is bestemd voor onze leden. ouders van jeugdleden, vrijwilligers en sponsors van de vereniging. Aanmelden is dus nodig en kan tot het moment waarop de vergadering aanvangt, in dit geval dus 20:00 uur.

Hoe gaat het stemmen?

De statuten van de vereniging bepalen wie er stemrecht heeft indien een stemronde op de agenda staat. Om de rechtsgeldigheid van een stemming te kunnen bepalen moeten de uitgebrachte (digitale) stemmen herleid kunnen worden naar personen (met stemrecht).

Wie hebben er eigenlijk stemrecht?

Bij een formele stemming (aangekondigd op de agenda) hebben onderstaande personen stemrecht;

  • Alle leden van Schagen United die ingeschreven zijn in de ledenadministratie van Schagen United en tevens (door de vereniging) bij de KNVB zijn aangemeld