Uitnodiging – bericht van bestuur

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Schagen United

Beste leden en vrijwilligers van Schagen United

Zoals wij al eerder hebben aangegeven en zoals u zult begrijpen is het houden van een fysieke algemene ledenvergadering niet toegestaan en verantwoord. Desalniettemin moeten wij een algemene ledenvergadering organiseren. Wij hebben de situatie aangekeken en besloten de vergadering via google Meet te houden.

De vergadering zal gehouden worden op maandag 30 november en aanmelden kan via deze website 

Op deze website vindt u ook alle documenten (zoals notulen vorige alv, Agenda en concept huishoudelijk reglement) met betrekking tot de vergadering en uitleg over de wijze waarop wij zullen vergaderen.

Verkiezing bestuursleden

Op de agenda staat ook het agendapunt “Verkiezing bestuursleden”. Conform het rooster van aftreden zijn de secretaris en een bestuurslid voetbal aftredend. Beide leden stellen zich herkiesbaar en het huidige bestuur is daar blij mee.

Kandidaat bestuursleden kunnen zich melden via info@schagenunited.nl. Conform onze statuten (artikel 9 lid 2) moeten kandidaten wel gesteund worden door tenminste 3 leden. Verder verzoeken wij kandidaten zich tenminste één week vóór de algemene ledenvergadering zich te melden.

Mocht u verder naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben dan kunt u die stellen via info@schagenunited.nl.

Wij hopen u te mogen begroeten op 30 november.

Het bestuur van Schagen United.

Geplaatst in Algemeen.