Accommodatie vraagstuk

Tijdens de ALV zal er ook door commissieleden -belast met het accommodatievraagstuk- een update worden gegeven. Waar staan we en wat is er bekend of te melden omtrent Nes Noord en Groenoord.