Algemene ledenvergadering

De ALV is het hoogste overlegorgaan binnen de vereniging. In dit overleg legt het bestuur verantwoording af en licht het beleid toe naast het wel en wee van de vereniging.

Jouw inbreng en bijdrage is van wezenlijk belang!

Als gevolg van de Corona maatregelen wordt de ALV online, dus via internet gehouden op maandag 30 november 2020, aanvang 20:00 uur. U dient zich wel aan te melden om het overleg te kunnen volgen. Uiteraard is er -zoals altijd- voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan het bestuur.

Vragen kunnen live tijdens de uitzending via de chatbox -die in de Google Meet applicatie zit- worden gesteld of vooraf, middels het vragenformulier. Elke vooraf ingediende vraag of gesteld in de rondvraag, inclusief het antwoord wordt in het verslag (de notulen) vastgelegd.

Hoe dit technisch allemaal werkt en welke ‘spelregels’ in acht moeten worden genomen om in een grote groep digitaal te vergaderen, leest u op de pagina ‘Hoe werkt het?’

De ALV staat gepland op:

  • Maandagavond 30 november 2020
  • Aanvang 20:00 uur
  • Hoe: Online